Thông tin gói voucher standard

Gói
Đơn giá 30000 vnd / tháng
Tổng tiền 180000 vnd