Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin tài khoản
• Chủ tài khoản: Công ty cổ phần iNET
• Số tài khoản 1: 0021000951830 – VCB Thăng Long
• Số tài khoản 2: 19022182570014 – Techcombank Đông Đô
• Số tài khoản 3: 0081100157004 – MB Xuân Thủy
• Số tài khoản 4: 104137169 – ACB Trần Quốc Hoàn
• Nội dung: "Xóa chữ ký cho blog ... trên WEB.TIN.VN. Số điện thoại: ... Email : ... "
• Chúng tôi sẽ gửi xóa chữ ký dưới blog cho bạn ngay khi tiền về tài khoản.